Спіс твораў для дадатковага чытання па вучэбным прадмеце "Беларуская літаратура"

развернуть

Спіс твораў для дадатковага чытання

па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура»

 

5 клас (тым, хто скончыў 4 класы)

 1. Беларускія народныя казкі.
 2. М.Зарэмба «Паддаўкі», «Арэхавы спас».
 3. В.Адамчык «Сонечны зайчык».
 4. У.Караткевіч «Кацёл з каменьчыкамі», «Былі ў мяне мядзведзі», «Чортаў скарб».
 5. А.Масла «Таямніца закінутай хаты».
 6. У.Дубоўка «Як сінячок да сонца лётаў».
 7. М.Лынькоў «Міколка-паравоз».

6 клас (тым, хто скончыў 5 класаў)

 1. Янка Брыль «Маці».
 2. Анатоль Бутэвіч «У гасцях у вечнасці».
 3. Васіль Вітка «Трывога ў Ельнічах».
 4. Якуб Колас «Купальскія светлякі».
 5. Янка Маўр «У краіне райскай птушкі».
 6. Алесь Наварыч «Памалюся Перуну, пакланюся Вялесу».
 7. Іван Навуменка «Дзяцінства».
 8. Алесь Пальчэўскі «Рэкс і Казбек».
 9. Іван Пташнікаў «Арчыбал».
 10. Генрых Сянкевіч «Незабыўная старонка славянскай мінуўшчыны».
 11. Андрэй Федарэнка «Шчарбаты талер».
 12. Дзінтра Шулцэ «Роберцік».
 13. Аляксей Якімовіч «Эльдарада просіць дапамогі».

 

7 клас (тым, хто скончыў 6 класаў)

(7 – 10 твораў на выбар вучня)

 1. В. Адамчык «Урок арыфметыкі»
 2. У. Аляхновіч «Першае каханне»
 3. Р. Баравікова «Казкі астранаўта»
 4. В. Быкаў «Альпійская балада»
 5. А. Васілевіч «Пачакай, затрымайся...»
 6. У. Дамашэвіч «Абуджэнне»
 7. А. Камароўскі «Бусел»
 8. У. Караткевіч «Кніганошы»
 9. А. Кобец-Філімонава «Жаваранкі над Хатынню»
 10. А. Марціновіч «Гістарычныя постаці»
 11. П. Місько «Эрпіды на планеце Зямля»
 12. А. Наварыч «Антонік»
 13. І. Пташнікаў «Ільвы»
 14. Я. Сіпакоў «Зялёны лісток на планеце Зямля»
 15. А. Федарэнка «Шчарбаты талер»
 16. В. Хомчанка «Звон пад зямлёй»
 17. У. Шыцік «Кіб загаварыў апоўначы»
 18. Янка Брыль «Сірочы хлеб»
 19. Леанід Дайнека «Меч князя Вячкі» (урыўкі з рамана)
 20. Я.Колас «Новая зямля», «Сымон-музыка» (урыўкі з паэм)
 21. М.Багдановіч «Музыка»
 22. Т. Хадкевіч «Крынічка», В. Зуёнак. «З вайны сустрэлі ма­цяркі сыноў...»
 23. I. Навуменка «Настаўнік чарчэння», А. Васілевіч «Горкі ліпавы мёд»«
 24. Янка Маўр «Палескія рабінзоны».
 25. А. Разанаў «У парку», Я. Сіпакоў «Спяць у снарадах...»

 

8 клас (тым, хто скончыў 7 класаў)

 1. Вячаслаў Адамчык «Дзікі голуб».
 2. Раіса Баравікова «Казімір – сын Ягайлы + Насця з 8 “Б”».
 3. Васіль Быкаў «Страта».
 4. Віталь Вольскі «Несцерка».
 5. Аляксей Дудараў «Кім».
 6. Віктар Карамазаў «Прыліпала».
 7. Уладзімір Караткевіч «Лісце каштанаў».
 8. Уладзімір Ліпскі «Споведзь сына».
 9. Ніна Мацяш. Зб. «Душою з небам гаварыць».
 10. Іван Пташнікаў «Ільвы».
 11. Алег Салтук. Зб. «На далонях жыцця».
 12. Міхась Стральцоў. «Адзін лапаць, адзін чунь».
 13. Іван Чыгрынаў «Бульба».
 14. Фрыдрых Шылер. Балада «Кубак».

 

9 клас (тым, хто скончыў 8 класаў) 

 1. Я.Колас. Паэма “Новая зямля”.
 2. І.Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна” (з пенталогіі “Трывожнае шчасце”).
 3. Ян Баршчэўскі “Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях”.
 4. Адам Міцкевіч. Балада «Свіцязянка».
 5. Вінцент Дунін-Марцінкевіч. Фарс-вадэвіль «Пінская шляхта».
 6. Кузьма Чорны. Апавяданне «На пыльнай дарозе».
 7. Уладзімір Караткевіч. Аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха».
 8. Уладзімір Караткевіч «Чазенія».
 9. Міхась Стральцоў «Загадка Багдановіча».

 

10 клас (тым, хто скончыў 9 класаў)

 1. Янка Брыль «Галя».
 2. Максім Гарэцкі «Роднае карэнне».
 3. Зб. «Душа мая тужлівая» (уклад. В. Шніп).
 4. Уладзімір Жылка. Вершы.
 5. Міхась Зарэцкі «Кветка пажоўклая».
 6. Зб. «Іскры вечнага агню» (уклад. А. А. Васілевіч і інш.).
 7. Уладзімір Караткевіч «Чазенія».
 8. Аркадзь Куляшоў «Маналог».
 9. Міхась Лынькоў. Апавяданні.
 10. Андрэй Макаёнак «Трыбунал».
 11. Андрэ Маруа «Пакаранне золатам».
 12. Іван Мележ «Подых навальніцы».
 13. Андрэй Мрый «Запіскі Самсона Самасуя».
 14. Іван Навуменка «Сасна пры дарозе».
 15. Стэфан Цвэйг «Нябачная калекцыя».
 16. Міхась Чарот. Вершы.
 17. Кузьма Чорны «Пошукі будучыні».
 18. Антуан дэ Сент-Экзюперы «Планета людзей».

 

11 клас (тым, хто скончыў 10 класаў)

 1. І.Шамякін «Сэрца на далоні».
 2. В.Быкаў «Сотнікаў», «Знак Бяды».
 3. Міхась Стральцоў. Апавяданні «Сена на асфальце», «На чацвёртым годзе вайны».
 4. Іван Навуменка. Апавяданні «Сямнаццатай вясной».
 5. Аляксей Дудараў. П’еса «Князь Вітаўт».
 6. Віктар Карамазаў «Крыж на зямлі і поўня ў небе».
 7. Іван Пташнікаў «Мсціжы», апавяданні «Бежанка», «Тры пуды жыта», «Францужанкі».
 8. Іван Чыгрынаў «Плач перапёлкі».
 9. Iван Шамякін «Гандлярка і паэт».
 10. «Я з вогненнай вёскі…» (дакументальная кніга Алеся Адамовіча, Янкі Брыля, Уладзіміра Калесніка).

 

 

 

 

свернуть